26 Replies to “Tibetan Music, Healing Music, Relaxation Music, Chakra, Relaxing Music for Stress Relief, ☯3266”

  1. Want to experience beautiful relaxing music 24/7? Check out our most popular live stream video and do just that! Enjoy engaging with the worldwide Yellow Brick Cinema community in a live chat box! Love, Margie. https://bit.ly/2H9OTmj

  2. All Buddo Father Pondit Jorge Emam Ukil President Doctor Engineer teacher Soilder Taderk leg pa Obos korthe Na Paris Taderk Mokkar Samne Julaithe na Paris Tor Asmaani Qitab Mare bonre Ami Falia Sudhi

  3. I just awoke from listening and peacefully sleeping during your 6 hr Music of Tibet; I think of the Dalai Lama, the monks, and our movement often: To bring the state of inner peace and Buddhist practice to anyone that is suffering, on a global scale. Your music brings that inner peace; It is my prayer for the world to find this peaceful state.

  4. The output and the application of yoga and meditation since the buddhist do not have faith in Allah and the hereafter death iş esther eternal annihilation a gallows on which will be hanger booth man and All his friends and relations ör it comprises the release pampers to depart for another eternal realm end to enter with the document of belirt the palace of bliss hipnoz blocked thin king of the reality

  5. Yoga ve meditasyon meydana çıkışı ve uygulaması Budizm denilen felsefi düşüncesini n kesinlikle Allah inancıyla ilgi alakasının olmadığı Ölüm ve ölüm düşüncesi buda düşüncesine inanan insanların iç dünyalarında yokluk ve hiclik karanlığı olarak görmektedirler Düşünün bir kere ölümle çok sevdiği dünyasından ve bütün sevdiklerinden bir daha görüşememek üzere ayrılıyorsunuz insan bir cesetten meydana gelmiyor ki akıl fikir duygular düşünceler sayilamiyacak kadar özellikler ve güzellikler verilmiş insana insan hayvanla mukayese edildiğinde hayvan da akıl ve fikir olmadığından hayvan bulunduğu Anı yaşar insan hayvana nisbeten geçmişten gelen elem ve ızdırapları var bulunduğu Anı yaşar gelecekten gelen korkuları ve ümitleri var yoga ve meditasyon bundan sonra devreye giriyor akıl fikir duygu ve düşünceyi geçici olarak bloke ediyor diğer tabir ile kendi kendine hipnoz Transında tutup bundan sonraki süreçte hayatını hipnozlu şekilde sürdürmektedir

  6. Seni bu dünyaya göndereni bulamadın galiba seni buraya göndereni bulabilmen için beyninizi kiraya vermiyeceksiniz o zaman bulursunuz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *