18 Replies to “Remarkable Singing By Arif Khan | Pakistan Star Auditions | Star Singer | BOL Entertainment”

  1. Hamza ko kisi ko sirf daikh kar aisi batain nahi karni chahiye beshak ham sab ko Allah na banaya ha or ARIF na ya sabit kardiya k kisi ki awaz uski zahiri shaksiyat ki mohtaaj nahi πŸ€—πŸ˜πŸ˜

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *